PN PCOS. práce neschopnosť so syndrómom polycystických vaječníkov

Máš s PCOS nárok byť PN?

Štandardné postupy pri liečbe polycystických ovárií

Takto pred rokom, od 1.7.2021 prišli do účinnosti zmeny v štandardných postupoch pri liečbe polycystických ovárií a bude sa revidovať raz za 2 roky kvôli množstvo štúdiám a zmenám v odporúčaní. Nájdeš tam odborné informácie od klasifikácie, symptómov, diagnostiku a postup určenia diagnózy, až po rôzne možnosti liečby, medzi ktorými je aj možnosť pomocou D-chiro a myo inoziolu.

Máš s PCOS nárok byť PN? 

Syndróm sám o sebe nepodmieňuje invaliditu, ale počas trvania diagnostiky je možné požiadať o dočasnú práce neschopnosť (PN). Diagnostika je realizovaná primárne endokrinológom v spolupráci s gynekológom. Ale samozrejme závisí aj od symptómov danej pacientky, ak napr. dominuje alopécia, hirtuizmus, či akné, tak základné vyšetrenie a diagnostiku realizuje endokrinológ spolu s dermatológom.

Diagnostika pozostáva z 2 základných krokov: potvrdenia hyperandregénneho stavu (zvýšená hladina endogénnych androgénov v krvi) a ovariálnej dysfunkcie a vylúčenia iných príčin hyperandrogenizmu a chronickej anovulácie. Celý tento proces môže trvať aj niekoľko týždňov.

PN PCOS

Každá z nás má symptómy úplne iné, ale ak sú niektoré natoľko závažné, že významne ovplyvňujú kvalitu života ženy, je možné požiadať o dlhodobú pracovnú neschopnosť s následným možným uznaním invalidity podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Posudkový lekár sociálneho poistenia určí ako rozhodujúce ochorenie to, ktorého klinické prejavy sú najzávažnejšie a k nemu určí percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť danú zákonom.

Teraz už len záleží ako s touto informáciou naložíš, myslím si, že väčšina žien s PCOS byť dlhodobo PN nemusí, pretože vždy sa dá nájsť riešenie ako zdravotný stav zlepšiť. Je na tebe, či podstúpiš liečbu, ktorú ti odporučia lekári pomocou liekov, alebo sa pokúsiš o prirodzenejšie riešenie tohto problému a to zmenou životného štýlu, stravou, či pomocou byliniek, alebo doplnkov výživy. Tento článok mal za úlohu iba informovať o možnostiach, ktoré v SR máme.

Ak si na začiatku, alebo symptómy sú pre teba naozaj prekážkou a obmedzujú tvoj život vo veľkej miere, určite využi túto možnosť a daj si čas pre seba na zotavenie. Navrhni to svojmu lekárovi a on by ťa mal naviesť k ďalším postupom.

 

Celý dokument si môžeš prečítať na: https://www.health.gov.sk v sekcii: Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve.

 

Použitý zdroj:
3_1-Syndrom-polycystickych-ovarii-OPS-Endokrinologia_Diabetologia
Späť na blog

Pridať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred publikovaním schválené.