Ktoré parametre si dať vyšetriť pre diagnostikovanie PCOS

Ktoré parametre si dať vyšetriť pre diagnostikovanie PCOS

Neexistuje jeden test, ktorý by sám o sebe ukázal, či máš PCOS. Syndróm polycystických ovárií je heterogénna skupina ochorení, ktorej jediným spoločným znakom je nadprodukcia androgénov, preto niektorí autori uprednostňujú označenie hyperandrogénny syndróm. Viac o symptómoch, či liečbe nájdete v tomto článku.

Diagnostikovať PCOS je v klinickej praxi pomerne náročné. PCOS je diagnózou per exclusionem, ktorá si vyžaduje spoluprácu gynekológa a endokrinológa a pri metabolických komplikáciách aj diabetológa, internistu, prípadne kardiológa. Včasná diagnostika a liečba sú dôležité aj ako prevencia vzniku neskorých komplikácií.

 

DIAGNOSTIKA

Na diagnózu PCOS je potrebná simultánna prítomnosť hyperandrogénneho stavu (klinického alebo biochemického) a ovariálnej dysfunkcie (chronická anovulácia) a/alebo ultrazvukový obraz polycystických ovárií. Hyperandrogenizmus môže byť vyjadrený laboratórne ako hyperandrogenémia, t. j. zvýšenie hladín cirkulujúcich endogénnych androgénov v krvi nad hornú hranicu alebo jeho klinickými prejavmi (akné, hirzutizmus, androgénna alopécia). Väčšina žien má klinické aj laboratórne znaky hyperandrogenizmu.

U žien s podozrením na PCOS treba vyšetriť: celkový testosterón, voľný testosterón, androstendión, dehydroepiandrosterón (DHEA) a dehydroepiandrosterón sulfát (DHEAS). Najsenzitívnejší marker je voľný testosterón.

Za diagnostické kritérium PCOS sa považuje ultrazvukový nález 25 a viac folikulov v jednom vaječníku. V ováriu dochádza k akumulácii malých folikulov spôsobených zastavením ich rastu v štádiu 5-7 mm. Morfológia ovária môže byť ovplyvnená viacerými faktormi, v prípade užívania hormonálnej antikoncepcie môže byť ultrazvukové vyšetrenie realizované najskôr 3 mesiace po jej dobratí. Samotná prítomnosť polycystických ovárií zistená ultrazvukovým vyšetrením nestačí na definíciu PCOS. Diagnostika oligo/anovulácie je založená na vyšetrení progesterónu 8 – 12 dní pred očakávaným menštruačným krvácaním a/alebo na chýbaní corpus luteum zistenom ultrazvukovým vyšetrením ovárií v troch po sebe idúcich cykloch.

Diagnostikovanie polycystických vaječníkov

Hladina anti-Müllerovho hormónu (AMH) v sére odráža počet antrálnych folikulov u žien s PCOS, ale aj u žien s normálnym cyklom. AMH je považovaný za marker ovariálnej rezervy a jeho koncentrácia klesá s vekom. Pri PCOS je hladina AMH zvýšená. Ak sa ultrazvukovým vyšetrením zistí nedostatočný počet antrálnych folikulov, tak hodnota AMH spolu s hyperandrogenizmom a oligo/anovuláciou podporuje diagnózu PCOS.

Pri PCOS nachádzame vo folikulárnej fáze menštruačného cyklu zvýšené sérové hladiny luteinizačného hormónu (LH), pomer LH/FSH (folikulostimulačný hormón) je vyšší ako 2-3. Tento parameter je však len pomocné kritérium.

U žien s PCOS sa popisujú normálne hodnoty sérového estradiolu a zvýšené koncentrácie estrogénov, ktoré pochádzajú z aromatizácie zvýšených hladín androgénov. Pri PCOS nachádzame aj zníženú hladinu SHBG (sex hormon binding globulin).

Asi u 30 % pacientok s PCOS býva mierne zvýšená hladina prolaktínu.

Keďže pri PCOS býva častá inzulínová rezistencia, je odporúčaný aj oGTT (glukózo-tolerančný test), mali by ho podstúpiť všetky ženy s anovuláciou a ultrazvukovým obrazom polycystických ovárií, ale najmä obézne.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

PCOS je diagnostikovaný per exclusionem, t. j. diagnóza môže byť potvrdená až po vylúčení iných príčin hyperandrogénneho stavu a oligoanovulácie. Treba vylúčiť ochorenia štítnej žľazy, u žien s hypotyreózou sa pozorujú znížené hladiny SHBG a zvýšená hladina voľného testosterónu. Približne 30 – 40 % žien s hypotyreózou má PCOS. Častým laboratórnym nálezom u žien s PCOS je hyperprolaktinémia. Ďalej treba vylúčiť kongenitálnu hyperpláziu, androgén-sekrečné tumory a Cushingov syndróm.

Ultrazvukový obraz polycystických ovárií bez klinickej symptomatológie hyperandrogenizmu sa môže vyskytovať približne u 20 – 30 % zdravých žien.

PARAMETRE

Parametre spísané nižšie si môžeš dať zmerať v lab.online.sk a so zľavovým kódom: FIT-HOLIFOLI získaš 10% zľavu na všetky laboratórne testy:

Je možné si dať zmerať aj iné parametre ako napr.: štítna žľazabalík LadyLab, či intolerancia potravín. Zľava 10% platí na všetky vyšetrenia v lab.online.

Môžu byť nápomocné ak:

 • máš symptómy PCOS, ale zatiaľ to nikto nepotvrdil a vieš, že niečo nie je v poriadku,
 • máš už diagnózu PCOS a možno by si si to rada preverila opätovným testovaním,
 • chceš doplniť o parametre, ktoré ti neurobil tvoj lekár,
 • nechceš čakať na termín u svojho lekára,
 • chceš svoje zdravie zobrať do vlastných rúk a riešiť to po vlastnej linke,
 • chceš vedieť informácie o svojom zdravotnom stave a na základe toho urobiť opatrenia k zlepšeniu symptómov.

 

O lab.online:

Je súčasťou Unilabs Slovensko, s. r. o., ktorá je privátnou spoločnosťou a pod jednou strechou poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny v rámci celého Slovenska. Kontinuálne rozširuje paletu vyšetrení, zavádza moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Využíva pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikuje výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Výhody testovania v lab.online:

 • rýchlosť výsledkov,
 • bez výmenného lístka,
 • 25 rokov pôsobenia na trhu,
 • dostupné v rámci celého Slovenska,
 • maximálna spoľahlivosť výsledkov testov a možnosť získať tzv. second opinion cez Diagnose.me,
 • najlepšie diagnostické centrum pre ženy na Slovensku.

 

Zdroje a celý článok nájdete na: Syndróm polycystických ovárií | Unilabs

Späť na blog

Pridať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred publikovaním schválené.