Kontakt

Email: holifolishop@gmail.com

Pastierska 3606/21, 90031 Stupava

IČO: 54425395

DIČ: 1084441204

Okresný úrad Prievidza

Číslo živnostenského registra: 340-47368

Číslo účtu (IBAN): SK7665000000003650030707

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk